Saznajte više o izabranim suradnjama s našim klijentima

 

M.I. Hršak d.o.o.

Industrija limenih pokrova i čeličnih konstrukcija

Suradnja s ovim klijentom uključuje Google Ads kampanju za online trgovinu u kojoj se prodaju limeni pokrovi kao i savjetovanje pri izradi same web stranice. Google kampanjom pokrilo se cijelo tržište RH, ali i kompletno područje strane države uz personalizaciju oglasa na stranom jeziku.

Dodatno suradnja je uključivala i uslugu traženja novih kupaca, gdje se je provela kampanja kontaktiranja potencijalnih inozemnih kupaca čeličnih konstrukcija, a uključivala je dva strana tržišta. Usluga je također bila popraćena izradom prodajne marketinške brošure na četiri jezika.

Vatrostalac d.o.o.

Industrija vatrostalnih materijala

S tvrtkom Vatrostalac ugovorena je usluga najma vanjskog komercijalista koji djeluje i radi kao da je zaposlenik tvrtke Vatrostalac d.o.o. Član našeg tima samostalno aktivno radi na kontaktiranju postojećih kupaca te na pronalaženju novih kupaca i novih tržišta. Dodatno, tijekom suradnje inicirana je i provedena kompletna modernizacija web stranice, kao i izrada prodajne i informativne brošure o tvrtki na dva jezika.

Forhills Ltd.

Industrija limenih pokrova za mobilne kućice

Suradnja uključuje kompletno vođenje podružnice Hrvatske tvrtke u Engleskoj. Naš tim zadužen je za kompletan proces prodaje te vođenja i upravljanja zalihama gotovih proizvoda u Engleskoj. Tim je također zadužen za provedbu i praćenje svih zakonskih regulativa.

Zagstel Rent A Car

 Industrija najma automobila

Izrada Google Ads kampanja te savjetovanje prilikom izrade web stranice.